k8s 服務

新增 k8s 服務

URI

POST /admin-api/global/k8s

JSON body

 • name

  type: string

  required: yes

  description: k8s的名稱

 • host

  type: string

  required: yes

  description: k8s的服務地址

 • domain

  type: string

  required: yes

  description: k8s 的域名,與 host 引數只能有一個

 • connect_timeout

  type: string

  required: yes

  description: 連線超時時間,單位秒

 • read_timeout

  type: string

  required: yes

  description: 讀超時時間,單位秒

 • port

  type: integer

  required: yes

  description: k8s的服務埠

 • ssl_verify

  type: boolean

  required: yes

  description: 是否做 SSL 校驗(預設否)

 • token

  type: string

  required: yes

  description: 訪問 k8s 的token

請求示例

Shell

curl \
 -H "API-Token: 1df87165-3593-4eca-a910-9ac20005e6ec" \
 http://admin-site/admin-api/global/k8s \
 -d '
{
  "name":"test",
  "host":"10.68.0.1",
  "connect_timeout": 5,
  "read_timeout": 5,
  "port":443,
  "ssl_verify":false,
  "token":"eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6InJOZkJvNWItMDhYOXBfUGw2czBleWxNWXZBWi1KOXFqQ05GdjVCWUdpc3cifQ.eyJpc3MiOiJrdWJlcm5ldGVzL3NlcnZpY2VhY2NvdW50Iiwia3ViZXJuZXRlcy5pby9zZXJ2aWNlYWNjb3VudC9uYW1lc3BhY2UiOiJkZWZhdWx0Iiwia3ViZXJuZXRlcy5pby9zZXJ2aWNlYWNjb3VudC9zZWNyZXQubmFtZSI6Im9wZW5yZXN0eS1lZGdlLXNlcnZpY2VhY2NvdW50LXRva2VuLTdkMjk5Iiwia3ViZXJuZXRlcy5pby9zZXJ2aWNlYWNjb3VudC9zZXJ2aWNlLWFjY291bnQubmFtZSI6Im9wZW5yZXN0eS1lZGdlLXNlcnZpY2VhY2NvdW50Iiwia3ViZXJuZXRlcy5pby9zZXJ2aWNlYWNjb3VudC9zZXJ2aWNlLWFjY291bnQudWlkIjoiYjkzZTI0MzAtNGFjMi00Y2ZjLWExYzktNzEyZjMxZmM4ZTUzIiwic3ViIjoic3lzdGVtOnNlcnZpY2VhY2NvdW50OmRlZmF1bHQ6b3BlbnJlc3R5LWVkZ2Utc2VydmljZWFjY291bnQifQ.I0x3A0Z1Oe_WQVKtCooYqas6JcQbvSxd0sFpFLecLT4vACDFyB3TsxAoVg1WPIzIue-VXoWUSij9Fa-RCHM_5k_mbY9nyuaJDjq8ziMZdlOHHRcgoACcCjUIK_2-o0D8PaNpHs5X3JZYmbQTXMMjs81Sd0sNsSJ2XIvhwN4Qkg9FCngFxPf_xBWYUh8EbMALde53GyB3LgKwgXu_538skCvoH2SGWXCr6oYc7W1wngHrrmy7Wzq_NlTlL-hQtEz9ST8Rik1zHbItrfQpgmW4d2UOrZ6IL91ZpKDGNS4gNt7pJ8opEvMascg92O28H9Y9kAIgJtOZFBHSQl10DADHBw"
}
'

響應示例

Status: 200 OK
{
  "data": {
    "id": 1
  },
  "status": 0
}

查詢 k8s 服務列表

URI

GET /admin-api/global/k8s

JSON body

請求示例

Shell

curl \
 -H "API-Token: 1df87165-3593-4eca-a910-9ac20005e6ec" \
 http://admin-site/admin-api/global/k8s

響應示例

Status: 200 OK
{
  "data": [
    {
      "id" : 1,
      "name":"test",
      "host":"10.68.0.1",
      "port":443,
      "connect_timeout": 5,
      "read_timeout": 5,
      "ssl_verify":false,
      "status" : "NORMAL"
    }
  ],
  "status": 0
}

查詢單個 k8s 服務資訊

URI

GET /admin-api/global/k8s/{id}

JSON body

請求示例

Shell

curl \
 -H "API-Token: 1df87165-3593-4eca-a910-9ac20005e6ec" \
 http://admin-site/admin-api/global/k8s/1

響應示例

Status: 200 OK
{
  "data": {
      "id" : 1,
      "name":"test",
      "host":"10.68.0.1",
      "connect_timeout": 5,
      "read_timeout": 5,
      "port":443,
      "ssl_verify":false,
      "status" : "NORMAL",
  },
  "status": 0
}

更新單個 k8s 服務資訊

URI

PUT /admin-api/global/k8s/{id}

JSON body

 • name

  type: string

  required: yes

  description: k8s的名稱

 • host

  type: string

  required: yes

  description: k8s的服務地址

 • domain

  type: string

  required: yes

  description: k8s 的域名,與 host 引數只能有一個

 • connect_timeout

  type: string

  required: yes

  description: 連線超時時間,單位秒

 • read_timeout

  type: string

  required: yes

  description: 讀超時時間,單位秒

 • port

  type: integer

  required: yes

  description: k8s的服務埠

 • ssl_verify

  type: boolean

  required: yes

  description: 是否做 SSL 校驗(預設否)

 • token

  type: string

  required: yes

  description: 訪問 k8s 的token

請求示例

Shell

curl \
 -H "API-Token: 1df87165-3593-4eca-a910-9ac20005e6ec" \
 -XPUT http://admin-site/admin-api/global/k8s/1 \
 -d '
{
  "name":"test",
  "host":"10.68.0.1",
  "port":443,
  "ssl_verify":false,
  "token":"eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6InJOZkJvNWItMDhYOXBfUGw2czBleWxNWXZBWi1KOXFqQ05GdjVCWUdpc3cifQ.eyJpc3MiOiJrdWJlcm5ldGVzL3NlcnZpY2VhY2NvdW50Iiwia3ViZXJuZXRlcy5pby9zZXJ2aWNlYWNjb3VudC9uYW1lc3BhY2UiOiJkZWZhdWx0Iiwia3ViZXJuZXRlcy5pby9zZXJ2aWNlYWNjb3VudC9zZWNyZXQubmFtZSI6Im9wZW5yZXN0eS1lZGdlLXNlcnZpY2VhY2NvdW50LXRva2VuLTdkMjk5Iiwia3ViZXJuZXRlcy5pby9zZXJ2aWNlYWNjb3VudC9zZXJ2aWNlLWFjY291bnQubmFtZSI6Im9wZW5yZXN0eS1lZGdlLXNlcnZpY2VhY2NvdW50Iiwia3ViZXJuZXRlcy5pby9zZXJ2aWNlYWNjb3VudC9zZXJ2aWNlLWFjY291bnQudWlkIjoiYjkzZTI0MzAtNGFjMi00Y2ZjLWExYzktNzEyZjMxZmM4ZTUzIiwic3ViIjoic3lzdGVtOnNlcnZpY2VhY2NvdW50OmRlZmF1bHQ6b3BlbnJlc3R5LWVkZ2Utc2VydmljZWFjY291bnQifQ.I0x3A0Z1Oe_WQVKtCooYqas6JcQbvSxd0sFpFLecLT4vACDFyB3TsxAoVg1WPIzIue-VXoWUSij9Fa-RCHM_5k_mbY9nyuaJDjq8ziMZdlOHHRcgoACcCjUIK_2-o0D8PaNpHs5X3JZYmbQTXMMjs81Sd0sNsSJ2XIvhwN4Qkg9FCngFxPf_xBWYUh8EbMALde53GyB3LgKwgXu_538skCvoH2SGWXCr6oYc7W1wngHrrmy7Wzq_NlTlL-hQtEz9ST8Rik1zHbItrfQpgmW4d2UOrZ6IL91ZpKDGNS4gNt7pJ8opEvMascg92O28H9Y9kAIgJtOZFBHSQl10DADHBw"
}
'

響應示例

Status: 200 OK
{
  "status": 0
}

刪除 k8s 服務

URI

DELETE /admin-api/global/k8s/{id}

請求示例

Shell

curl \
 -H "API-Token: 1df87165-3593-4eca-a910-9ac20005e6ec" \
 -XDELETE http://admin-site/admin-api/global/k8s/1

響應示例

Status: 200 OK
{
  "status": 0
}

查詢某個 k8s 的名稱空間列表

URI

GET /admin-api/k8s/{id}/namespaces

請求示例

Shell

curl \
 -H "API-Token: 1df87165-3593-4eca-a910-9ac20005e6ec" \
 -XGET http://admin-site/admin-api/k8s/1/namespaces

響應示例

Status: 200 OK
{
  "data" : [
    "default", "kube-public", "kube-system"
  ],

  "status": 0
}

查詢某個 k8s 的某個名稱空間下的服務列表

URI

GET /admin-api/k8s/{id}/namespaces/{namespace}/services

請求示例

Shell

curl \
 -H "API-Token: 1df87165-3593-4eca-a910-9ac20005e6ec" \
 -XGET http://admin-site/admin-api/k8s/1/namespaces/default/services

響應示例

Status: 200 OK
{
  "data" : [
    "test-hello", "test-nginx"
  ],

  "status": 0
}

查詢某個 k8s 的某個名稱空間下的某個服務的服務埠列表

URI

GET /admin-api/k8s/{id}/namespaces/{namespace}/services/{service}/ports

請求示例

Shell

curl \
 -H "API-Token: 1df87165-3593-4eca-a910-9ac20005e6ec" \
 -XGET http://admin-site/admin-api/k8s/1/namespaces/default/services

響應示例

Status: 200 OK
{
  "data" : [
    80, 8080
  ],

  "status": 0
}

新增一個上游並將這個上游設定為 k8s 中的某個服務

OpenResty Edge™ 會自動從 k8s 中獲取上游的節點,並實時檢測上游節點的變動。

URI

POST /admin-api/applications/http/{id}/k8s_upstreams

JSON body

 • name

  type: string

  required: yes

  description: upstream的名稱

 • k8s_services

  type: array

  required: yes

  description: 繫結的 k8s 服務列表

 • k8s_services.k8s

  type: integer

  required: yes

  description: k8s id

 • k8s_services.k8s_namespace

  type: string

  required: yes

  description: k8s的名稱空間

 • k8s_services.k8s_service

  type: string

  required: yes

  description: k8s的服務名稱

 • k8s_services.k8s_service_port

  type: string

  required: yes

  description: k8s服務的服務埠

請求示例

Shell

curl \
 -H "API-Token: 1df87165-3593-4eca-a910-9ac20005e6ec" \
 -XPOST http://admin-site/admin-api/applications/http/1/clusters \
 -d '
{
  "name":"test",
  "enable_checker": false,
  "is_k8s_service" : true,
  "k8s_services" : [
    {
      "k8s" : 1,
      "k8s_namespace" : "default",
      "k8s_service" : "test-hello",
      "k8s_service_port" : 80
    }
  ]
}
'

響應示例

Status: 200 OK
{
  "data" : {
    "id" : 1
  },
  "status": 0
}

更新一個上游並將這個上游設定為 k8s 中的某個服務

OpenResty Edge™ 會自動從 k8s 中獲取上游的節點,並實時檢測上游節點的變動。

URI

PUT /admin-api/applications/http/{applicationid}/clusters/{clusterid}

JSON body

 • name

  type: string

  required: yes

  description: upstream的名稱

 • k8s_services

  type: array

  required: yes

  description: 這個 upstream 繫結的 k8s 服務列表

 • k8s_services.k8s

  type: integer

  required: yes

  description: k8s id

 • k8s_services.k8s_namespace

  type: string

  required: yes

  description: k8s的名稱空間

 • k8s_services.k8s_service

  type: string

  required: yes

  description: k8s的服務名稱

 • k8s_services.k8s_service_port

  type: string

  required: yes

  description: k8s服務的服務埠

請求示例

Shell

curl \
 -H "API-Token: 1df87165-3593-4eca-a910-9ac20005e6ec" \
 -XPUT http://admin-site/admin-api/applications/http/1/k8s_upstreams/1 \
 -d '
{
  "name":"test",
  "enable_checker": false,
  "is_k8s_service" : true,
  "k8s_services" : [
    {
      "k8s" : 1,
      "k8s_namespace" : "default",
      "k8s_service" : "test-hello",
      "k8s_service_port" : 80
    }
  ]
}
'

響應示例

Status: 200 OK
{
  "status": 0
}