k8s 服务

添加 k8s 服务

URI

POST /admin-api/global/k8s

JSON body

 • name

  type: string

  required: yes

  description: k8s的名称

 • host

  type: string

  required: yes

  description: k8s的服务地址

 • domain

  type: string

  required: yes

  description: k8s 的域名,与 host 参数只能有一个

 • connect_timeout

  type: string

  required: yes

  description: 连接超时时间,单位秒

 • read_timeout

  type: string

  required: yes

  description: 读超时时间,单位秒

 • port

  type: integer

  required: yes

  description: k8s的服务端口

 • ssl_verify

  type: boolean

  required: yes

  description: 是否做 SSL 校验(默认否)

 • token

  type: string

  required: yes

  description: 访问 k8s 的token

请求示例

Shell

curl \
 -H "API-Token: 1df87165-3593-4eca-a910-9ac20005e6ec" \
 http://admin-site/admin-api/global/k8s \
 -d '
{
  "name":"test",
  "host":"10.68.0.1",
  "connect_timeout": 5,
  "read_timeout": 5,
  "port":443,
  "ssl_verify":false,
  "token":"eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6InJOZkJvNWItMDhYOXBfUGw2czBleWxNWXZBWi1KOXFqQ05GdjVCWUdpc3cifQ.eyJpc3MiOiJrdWJlcm5ldGVzL3NlcnZpY2VhY2NvdW50Iiwia3ViZXJuZXRlcy5pby9zZXJ2aWNlYWNjb3VudC9uYW1lc3BhY2UiOiJkZWZhdWx0Iiwia3ViZXJuZXRlcy5pby9zZXJ2aWNlYWNjb3VudC9zZWNyZXQubmFtZSI6Im9wZW5yZXN0eS1lZGdlLXNlcnZpY2VhY2NvdW50LXRva2VuLTdkMjk5Iiwia3ViZXJuZXRlcy5pby9zZXJ2aWNlYWNjb3VudC9zZXJ2aWNlLWFjY291bnQubmFtZSI6Im9wZW5yZXN0eS1lZGdlLXNlcnZpY2VhY2NvdW50Iiwia3ViZXJuZXRlcy5pby9zZXJ2aWNlYWNjb3VudC9zZXJ2aWNlLWFjY291bnQudWlkIjoiYjkzZTI0MzAtNGFjMi00Y2ZjLWExYzktNzEyZjMxZmM4ZTUzIiwic3ViIjoic3lzdGVtOnNlcnZpY2VhY2NvdW50OmRlZmF1bHQ6b3BlbnJlc3R5LWVkZ2Utc2VydmljZWFjY291bnQifQ.I0x3A0Z1Oe_WQVKtCooYqas6JcQbvSxd0sFpFLecLT4vACDFyB3TsxAoVg1WPIzIue-VXoWUSij9Fa-RCHM_5k_mbY9nyuaJDjq8ziMZdlOHHRcgoACcCjUIK_2-o0D8PaNpHs5X3JZYmbQTXMMjs81Sd0sNsSJ2XIvhwN4Qkg9FCngFxPf_xBWYUh8EbMALde53GyB3LgKwgXu_538skCvoH2SGWXCr6oYc7W1wngHrrmy7Wzq_NlTlL-hQtEz9ST8Rik1zHbItrfQpgmW4d2UOrZ6IL91ZpKDGNS4gNt7pJ8opEvMascg92O28H9Y9kAIgJtOZFBHSQl10DADHBw"
}
'

响应示例

Status: 200 OK
{
  "data": {
    "id": 1
  },
  "status": 0
}

查询 k8s 服务列表

URI

GET /admin-api/global/k8s

JSON body

请求示例

Shell

curl \
 -H "API-Token: 1df87165-3593-4eca-a910-9ac20005e6ec" \
 http://admin-site/admin-api/global/k8s

响应示例

Status: 200 OK
{
  "data": [
    {
      "id" : 1,
      "name":"test",
      "host":"10.68.0.1",
      "port":443,
      "connect_timeout": 5,
      "read_timeout": 5,
      "ssl_verify":false,
      "status" : "NORMAL"
    }
  ],
  "status": 0
}

查询单个 k8s 服务信息

URI

GET /admin-api/global/k8s/{id}

JSON body

请求示例

Shell

curl \
 -H "API-Token: 1df87165-3593-4eca-a910-9ac20005e6ec" \
 http://admin-site/admin-api/global/k8s/1

响应示例

Status: 200 OK
{
  "data": {
      "id" : 1,
      "name":"test",
      "host":"10.68.0.1",
      "connect_timeout": 5,
      "read_timeout": 5,
      "port":443,
      "ssl_verify":false,
      "status" : "NORMAL",
  },
  "status": 0
}

更新单个 k8s 服务信息

URI

PUT /admin-api/global/k8s/{id}

JSON body

 • name

  type: string

  required: yes

  description: k8s的名称

 • host

  type: string

  required: yes

  description: k8s的服务地址

 • domain

  type: string

  required: yes

  description: k8s 的域名,与 host 参数只能有一个

 • connect_timeout

  type: string

  required: yes

  description: 连接超时时间,单位秒

 • read_timeout

  type: string

  required: yes

  description: 读超时时间,单位秒

 • port

  type: integer

  required: yes

  description: k8s的服务端口

 • ssl_verify

  type: boolean

  required: yes

  description: 是否做 SSL 校验(默认否)

 • token

  type: string

  required: yes

  description: 访问 k8s 的token

请求示例

Shell

curl \
 -H "API-Token: 1df87165-3593-4eca-a910-9ac20005e6ec" \
 -XPUT http://admin-site/admin-api/global/k8s/1 \
 -d '
{
  "name":"test",
  "host":"10.68.0.1",
  "port":443,
  "ssl_verify":false,
  "token":"eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6InJOZkJvNWItMDhYOXBfUGw2czBleWxNWXZBWi1KOXFqQ05GdjVCWUdpc3cifQ.eyJpc3MiOiJrdWJlcm5ldGVzL3NlcnZpY2VhY2NvdW50Iiwia3ViZXJuZXRlcy5pby9zZXJ2aWNlYWNjb3VudC9uYW1lc3BhY2UiOiJkZWZhdWx0Iiwia3ViZXJuZXRlcy5pby9zZXJ2aWNlYWNjb3VudC9zZWNyZXQubmFtZSI6Im9wZW5yZXN0eS1lZGdlLXNlcnZpY2VhY2NvdW50LXRva2VuLTdkMjk5Iiwia3ViZXJuZXRlcy5pby9zZXJ2aWNlYWNjb3VudC9zZXJ2aWNlLWFjY291bnQubmFtZSI6Im9wZW5yZXN0eS1lZGdlLXNlcnZpY2VhY2NvdW50Iiwia3ViZXJuZXRlcy5pby9zZXJ2aWNlYWNjb3VudC9zZXJ2aWNlLWFjY291bnQudWlkIjoiYjkzZTI0MzAtNGFjMi00Y2ZjLWExYzktNzEyZjMxZmM4ZTUzIiwic3ViIjoic3lzdGVtOnNlcnZpY2VhY2NvdW50OmRlZmF1bHQ6b3BlbnJlc3R5LWVkZ2Utc2VydmljZWFjY291bnQifQ.I0x3A0Z1Oe_WQVKtCooYqas6JcQbvSxd0sFpFLecLT4vACDFyB3TsxAoVg1WPIzIue-VXoWUSij9Fa-RCHM_5k_mbY9nyuaJDjq8ziMZdlOHHRcgoACcCjUIK_2-o0D8PaNpHs5X3JZYmbQTXMMjs81Sd0sNsSJ2XIvhwN4Qkg9FCngFxPf_xBWYUh8EbMALde53GyB3LgKwgXu_538skCvoH2SGWXCr6oYc7W1wngHrrmy7Wzq_NlTlL-hQtEz9ST8Rik1zHbItrfQpgmW4d2UOrZ6IL91ZpKDGNS4gNt7pJ8opEvMascg92O28H9Y9kAIgJtOZFBHSQl10DADHBw"
}
'

响应示例

Status: 200 OK
{
  "status": 0
}

删除 k8s 服务

URI

DELETE /admin-api/global/k8s/{id}

请求示例

Shell

curl \
 -H "API-Token: 1df87165-3593-4eca-a910-9ac20005e6ec" \
 -XDELETE http://admin-site/admin-api/global/k8s/1

响应示例

Status: 200 OK
{
  "status": 0
}

查询某个 k8s 的命名空间列表

URI

GET /admin-api/k8s/{id}/namespaces

请求示例

Shell

curl \
 -H "API-Token: 1df87165-3593-4eca-a910-9ac20005e6ec" \
 -XGET http://admin-site/admin-api/k8s/1/namespaces

响应示例

Status: 200 OK
{
  "data" : [
    "default", "kube-public", "kube-system"
  ],

  "status": 0
}

查询某个 k8s 的某个命名空间下的服务列表

URI

GET /admin-api/k8s/{id}/namespaces/{namespace}/services

请求示例

Shell

curl \
 -H "API-Token: 1df87165-3593-4eca-a910-9ac20005e6ec" \
 -XGET http://admin-site/admin-api/k8s/1/namespaces/default/services

响应示例

Status: 200 OK
{
  "data" : [
    "test-hello", "test-nginx"
  ],

  "status": 0
}

查询某个 k8s 的某个命名空间下的某个服务的服务端口列表

URI

GET /admin-api/k8s/{id}/namespaces/{namespace}/services/{service}/ports

请求示例

Shell

curl \
 -H "API-Token: 1df87165-3593-4eca-a910-9ac20005e6ec" \
 -XGET http://admin-site/admin-api/k8s/1/namespaces/default/services

响应示例

Status: 200 OK
{
  "data" : [
    80, 8080
  ],

  "status": 0
}

添加一个上游并将这个上游设置为 k8s 中的某个服务

OpenResty Edge™ 会自动从 k8s 中获取上游的节点,并实时检测上游节点的变动。

URI

POST /admin-api/applications/http/{id}/k8s_upstreams

JSON body

 • name

  type: string

  required: yes

  description: upstream的名称

 • k8s_services

  type: array

  required: yes

  description: 绑定的 k8s 服务列表

 • k8s_services.k8s

  type: integer

  required: yes

  description: k8s id

 • k8s_services.k8s_namespace

  type: string

  required: yes

  description: k8s的命名空间

 • k8s_services.k8s_service

  type: string

  required: yes

  description: k8s的服务名称

 • k8s_services.k8s_service_port

  type: string

  required: yes

  description: k8s服务的服务端口

请求示例

Shell

curl \
 -H "API-Token: 1df87165-3593-4eca-a910-9ac20005e6ec" \
 -XPOST http://admin-site/admin-api/applications/http/1/clusters \
 -d '
{
  "name":"test",
  "enable_checker": false,
  "is_k8s_service" : true,
  "k8s_services" : [
    {
      "k8s" : 1,
      "k8s_namespace" : "default",
      "k8s_service" : "test-hello",
      "k8s_service_port" : 80
    }
  ]
}
'

响应示例

Status: 200 OK
{
  "data" : {
    "id" : 1
  },
  "status": 0
}

更新一个上游并将这个上游设置为 k8s 中的某个服务

OpenResty Edge™ 会自动从 k8s 中获取上游的节点,并实时检测上游节点的变动。

URI

PUT /admin-api/applications/http/{applicationid}/clusters/{clusterid}

JSON body

 • name

  type: string

  required: yes

  description: upstream的名称

 • k8s_services

  type: array

  required: yes

  description: 这个 upstream 绑定的 k8s 服务列表

 • k8s_services.k8s

  type: integer

  required: yes

  description: k8s id

 • k8s_services.k8s_namespace

  type: string

  required: yes

  description: k8s的命名空间

 • k8s_services.k8s_service

  type: string

  required: yes

  description: k8s的服务名称

 • k8s_services.k8s_service_port

  type: string

  required: yes

  description: k8s服务的服务端口

请求示例

Shell

curl \
 -H "API-Token: 1df87165-3593-4eca-a910-9ac20005e6ec" \
 -XPUT http://admin-site/admin-api/applications/http/1/k8s_upstreams/1 \
 -d '
{
  "name":"test",
  "enable_checker": false,
  "is_k8s_service" : true,
  "k8s_services" : [
    {
      "k8s" : 1,
      "k8s_namespace" : "default",
      "k8s_service" : "test-hello",
      "k8s_service_port" : 80
    }
  ]
}
'

响应示例

Status: 200 OK
{
  "status": 0
}